Hvorfor Flowmaster?

Finnes det et pumpefirma som ikke sier at de har pumper av høy kvalitet? Neppe. Vi påstår ikke at de pumpeprodusenter vi har i programmet er vesentlig bedre enn så mange andre. Det som skiller oss ut fra mengden, er våres viten om, og erfaring med de oppgaver vi løser.

Flowmaster løser pumpeoppgaver av litt mer utfordrende art. Vi har en rekke gode produkter i vårt sortiment, som hver for seg er designet for spesifikke oppgaver innenfor kjemisk industri, næringsmiddel- og farmasøytisk industri. F.eks sterkt aggressive væsker med partikler, eller næringsmidler som skal pumpes skånsomt med ett trykk over 60 Bar.

Selv de beste pumper har begrensninger, derfor gjelder det å anvende dem riktig. Det er nettopp derfor du skal ha med Flowmaster ApS på din neste pumpeoppgave.